VLEESLAMINDEX

De Nederlandse vleeslamsector verliest elk jaar veel geld door vleeslammeren die te veel variatie in gewicht en karkaskwaliteit laten zien. De Vleeslamindex is een uitstekend hulpmiddel voor zowel fokkers als houders om de juiste dieren te selecteren om goede vleeslammeren af te kunnen leveren.

Jaarlijks worden lammeren van diverse rassen gewogen en met behulp van echo-apparatuur gescand ter hoogte van de derde lendewervel. Via het echobeeld kan de dikte van de spier en de vetbedekking bepaald worden. Voor elk kenmerk (groei per dag, spier en vetdikte) wordt een fokwaarde berekend.De Vleeslamindex is opgebouwd uit deze drie fokwaarden. De kenmerken zijn sterk erfelijk, met erfelijkheidsgraden van 0,49 voor groei, 0,37 voor spierdikte en 0,35 voor vetdikte. Dit betekent dat al binnen enkele generaties een sterke vooruitgang bereikt kan worden voor deze kenmerken.Verlaging van de kostprijs
In Nederland vindt er helaas geen systematische uitbetaling plaats op karkaskwaliteit. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een lage kostprijs voor de productie van lamsvlees. De economische waarde van verbetering van groei, vetbedekking of spierdikte moet dus volledig uit een verbeterde voer efficiëntie en een verlaging van de vaste kosten per ooi komen. Kort gezegd: hoe produceer je zoveel mogelijk mager lamsvlees uit een kilogram voer. In het model dat ten grondslag ligt aan de Vleeslamindex wordt een bedrag toegekend aan elk kenmerk. Voor spier is dit € 2,01 per mm dikte, voor groei € 0,12 per gram per dag en voor vet een negatieve waarde van € -3,44 per mm. De verwachte economische vooruitgang per jaar bij juist gebruik van de Vleeslamindex wordt berekend op € 1,97 per ooi per jaar.
De Vleeslamindex zegt dus niet perse iets over de bouw van het dier. Daarvoor blijft het belangrijk om ook naar de exterieurkenmerken te kijken. De meest interessante dieren voor de fokkerij zijn dus dieren die een hoge Vleeslamindex (en dus efficiënt vlees aanzetten) combineren met de gewenste exterieurkenmerken.Vleeslamindex in de praktijk: 5 + 4 + 3
Uit een studie van de lammeren van gescande rammen (nakomelingen van rammen met een hoge vleeslamindex vergeleken met die van een gemiddelde vleeslamindex) blijkt dat de Vleeslamindex de verwachting waar maakt. In vijf generaties is vier kilo extra groei en drie millimeter extra spier extra te realiseren op een leeftijd van 135 dagen.
Sinds de introductie van de Vleeslamindex is de gemiddelde groei per dag van Texelaarlammeren in vijf jaar tijd (periode 2010-2014) met 13% gestegen. Dit komt neer op een extra groei van 33 gram per dag. Over een periode van 135 dagen is dit een verschil van bijna 4,5 kilo.